Loreto, Peru

Loreto je jedním z peruánských regionů. Je vyjímečný jednak svou velikostí a jednak svou polohou. S rozlohouo 368,852 km2 zabírá Loreto přibližně třetinu plochy celého Peru a je tak samozřejmě největším peruánským regionem. Díky své poloze v oblasti amazonských pralesů jde také o jeden z nejřidčeji osídlených regionů. Na této velké ploše žije jen něco přes 880 000 obyvatel.

Loreto, jenž se nachází na severu a severovýchodě Peru má hranici se třemi zeměmi, a to s Brazílií, Kolumbií a s Ekvádorem. Hlavním městem provincie je město Iquitos, ve kterém žije přes 400 000 lidí a které je s velkou převahou největším městem regionu. Druhým největším městem je Yurimaguas, jenž má více než 60 000 obyvatel.

Na fotografii je pohled na část města Iquitos v provincii Loreto.
By Viault (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

-jine- You can Leave response, or trackback from your own site.

Leave a Reply