Formosa, Argentina

Formosa je jedna z Argentinských provincií, leží na severovýchodě Argentiny, její severní hranice tvoří hranici Argentiny s Paraguaí. Na západě sousedí s provincií Salta, na jihu pak s provincií Chaco.

Hlavním městem provincie je stejnojmenné město Formosa. provincie je členěna na devět departmentů. Oblast dnešní provincie byla poprvé osídlena Evropany v roce 1585 založením Concepción del Bermejo. Po získání samostatnosti Argentiny a Paraguay po roce 1810 probíhaly spory o toto území mezi těmito zeměmi. Na území province najdeme národní park Río Pilcomayo. Ekonomika provincie je jedna z nejchudších v Argentině. Provincie je jen slabě industrializovaná a tak je ekonomika provincie založena především na chovu dobytka a na zemědělství.

Na fotografii je pohled na přístav ve městě Formosa při pohledu z řeky Paraguay.
Foto by Claudio Elias (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

-jine- You can Leave response, or trackback from your own site.

Leave a Reply